Op de foto zoals je bent

Leeftijd is maar een getal en mijn naamgenootje Anneke wilde een mooi portret van haarzelf. Ongeposeerd, ontspannen en zoals ze is; een prachtige vrouw!