Afscheid van Emily

Soms zijn woorden niet nodig. Zelfs compleet overbodig.
Met Antoinette Steenbeek van Melange Uitvaartbegeleiding.